Krsek
Foundation
Markéta Šetinová

Markéta
Šetinová

Markéta Šetinová

Po absolvování bakalářského oboru sociologie a business na Kingston University v Londýně jsem dostala příležitost studovat MSc v sociologii na University of Oxford. Na zdejší fakultě mě lákalo, že se zaměřuje především na sociologický výzkum s dopadem na sociální politiku a veřejnou správu.

Část vyučujících se intenzivně věnuje tématu integrace etnických minorit, což je i můj akademický zájem.

Protože si myslím, že je důležité vidět sociální problémy i z perspektivy těch, na které mají přímý dopad, snažím se věnovat dobrovolnictví. Zejména práce s dětmi ze znevýhodněných podmínek v Česku a v Británii byla skvělá zkušenost.

Po ukončení studia se plánuji vrátit do České republiky a ráda bych získala pracovní zkušenosti jak z veřejného, tak ze soukromého sektoru.

Jak získat stipendium na studium v zahraničí?

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových zaplatí každoročně školné 10 studentům přijatým na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na některé z níže uvedených špičkových univerzitách.

Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některé z níže uvedených škol. Maximální věk žadatele je 25 let.

Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.

Součástí přihlášky je:

  • životopis studenta v českém jazyce s informacemi o jeho dosavadním studiu a praxi
  • fotografie v tiskovém rozlišení
  • informace o škole, na kterou je uchazeč přijat
  • esej (3 600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po skončení
  • prokázání, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)
  • potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu uděleno (nebo mu bylo poskytnuto pouze částečně)

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových vybere uchazeče podle informací uvedených v přihlášce a pohovorů s finalisty (součástí pohovoru je psychologicko-inteligenční test)

Školné bude uhrazeno přímo na účet školy.

Uchazeč se zaváže splnit následující podmínky:

  • Uskutečnit během následujících 2 let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí (přednášky budou organizovány nadačním fondem).
  • Po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5 000 znaků na téma zadané nadačním fondem.

Stipendium je zásadně poskytováno na první rok magisterského studia.

V současné době
nadační fond
přijímá přihlášky