Krsek
Foundation

Krsek Foundation

Podporujeme smysluplné projekty s reálným přínosem pro společnost.

Učitel naživo
Nadace neuron
Nakladatelství Tomáš Krsek
Centrum sv. rodiny
Domov vs. Vincent de Paul
Dělám to pro sebe (sociální stipendia)
Adiktologická poradna
Fondy hmotné nouze
Potravinová banka Džbánsko
Farnost Liběšice u Žatce

“Smyslem naší nadace je dávat lidem možnost svobodné volby.“

Více o nadaci
01

Projekty

Hledáme, vytváříme a podporujeme řešení, která postupně lidem umožňují návrat k důstojnému životu.

Projekty
02

Stipendia

Podporujeme studium na prestižních světových univerzitách, jako Harvard, Oxford nebo Cambridge.

Stipendia