Krsek
Foundation
Jonáš Jelínek

Jonáš
Jelínek

Jonáš Jelínek

Pocházím z Prahy, kde jsem také absolvoval osm let na Gymnáziu Jana Keplera. Poté jsem se vydal na bakalářské studium Mezinárodních Vztahů a Arabštiny na University of St Andrews v Británii. Během studia jsem se věnoval řadě aktivit, např. psaní článků o mezinárodním dění pro studentský časopis, pořádání konferencí či vybíjené. Vedle toho jsem zkombinoval svoji vášeň pro sushi se zájmem o podnikání a podařilo se mi založit studentský sushi bar. Během univerzity jsem taktéž posbíral několik profesních zkušeností. Vyzkoušel jsem si práci na Ministerstvu zahraničních věcí, v biotechnologické firmě, v poradenských firmách a v neposlední řadě také v Amazonu. V budoucnu bych se však rád věnoval práci v mezinárodním rozvoji. Na London School of Economics, kde studuji s podporou Bakala Foundation právě Mezinárodní Rozvoj se zaměřením na Subsaharskou Afriku, se budu věnovat svým akademickým zájmům, mezi které patří například humanitární intervence a „social enterprise“.

Jak získat stipendium na studium v zahraničí?

Nadační fond Krsek Foundation zaplatí každoročně školné 10 studentům přijatým na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na některé z níže uvedených špičkových univerzitách.

Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některé z níže uvedených škol. Maximální věk žadatele je 25 let.

Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.

Součástí přihlášky je:

  • životopis studenta v českém jazyce s informacemi o jeho dosavadním studiu a praxi
  • fotografie v tiskovém rozlišení
  • informace o škole, na kterou je uchazeč přijat
  • esej (3 600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po skončení
  • prokázání, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)
  • potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu uděleno (nebo mu bylo poskytnuto pouze částečně)

Nadační fond Krsek Foundation vybere uchazeče podle informací uvedených v přihlášce a pohovorů s finalisty (součástí pohovoru je psychologicko-inteligenční test)

Školné bude uhrazeno přímo na účet školy.

Uchazeč se zaváže splnit následující podmínky:

  • Uskutečnit během následujících 2 let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí (přednášky budou organizovány nadačním fondem).
  • Po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5 000 znaků na téma zadané nadačním fondem.

Stipendium je zásadně poskytováno na první rok magisterského studia.

V současné době
nadační fond
přijímá přihlášky