Krsek
Foundation

Stipendia

„Opravdu moudří od nepaměti věděli, že vzdělání je jednou z nejcennějších životních hodnot.

0

Podporujeme studium na prestižních světových univerzitách.

Více informací

Informace o stipendiích

Opravdu moudří od nepaměti věděli, že vzdělání je jednou z nejcennějších životních hodnot.

Vzdělané elity jsou budoucností národa.To platí i pro nás, přestože nás rovnostářská propaganda mnoho let přesvědčovala o opaku.

České země patří historicky k těm, kde se dávaly vzdělání vysoké priority. V Praze byla založena jedna z prvních univerzit v Evropě. Přestože se na ní vyučovalo převážně německy, měla velký přínos pro vzdělanost v Čechách. Byli jsme mezi prvními zeměmi, kde byla zavedena povinná školní docházka. Vysoká gramotnost obyvatelstvas tím spojená přispěla k rozvoji české společnosti.

Vzdělání bylo ovšem vždy drahé, a mohly si ho dovolit jen vyšší vrstvy. Proto už v období první republiky vznikaly projekty podporující studentyze sociálně slabých vrstev.

Proč udělujeme stipendia?

Krsek Foundation, nadační fond podporuje studium na  prestižních světových univerzitách. Z těch nejznámějších jsou to například Harvard, Oxford nebo Cambridge. Tyto školy jsou světovými centry vědy a kultury. Mezi jejich absolventy patří uznávaní vědci, umělci, politici. Každá z nich se pyšní desítkami jmen nositelů Nobelových cen.

Být přijat ke studiu, znamená patřit k těm nejlepším. Studovat tam je ale finančně náročné. Získat půjčku na studium představuje závazek do budoucna. Aby ji mohli splatit, volí mnozí absolventi hned po škole práci v zahraničí. Někdy jsou k tomu přímo smluvně zavázáni poskytovatelem půjčky. Hlavním smyslem naší nadace je dát absolventům možnost svobodné volby. Když nebudou muset řešit tento finanční problém, mohou se rozhodovat, kde chtějí žít a pracovat, podle jiných kritérií. Pochopitelně doufáme, že se většina z nich vrátí domů. Získané prvotřídní vzdělání a zkušenosti uplatní v České republice, a stanou se z nich budoucí české elity.

Stipendia dávají možnost vysokoškolského studia i těm méně majetným. Všem studentům se nabízí v současnosti skvělá šance využít nabídku soukromého nadačního fondu manželů Krskových, kde si mohou případní zájemci požádat o grant.

Studentská stipendia umožňuje získat uvedený nadační fond, který poskytne za určitých splněných podmínek finanční prostředky pro studium na prestižních světových univerzitách. Krsek Foundation, nadační fond byl založen z důvodu podpory studia našich studentů v zahraničí. Tímto způsobem se přibližují možnosti všem vynikajícím studentům studovat technické obory, politologii, ekonomii, přírodní vědy, ale i historii na světově proslulých univerzitách.

Krsek o stipendiích

O tom, proč se rozhodli podporovat Čechy studující na špičkových světových školách:

"Jména jako Oxford či Harvard jsme v mládí znali jen z knížek. V době, kdy jsme vyrůstali, bylo vlastně jedno, kde kdo vystudoval. Naštěstí to platilo i prvních patnáct let po revoluci. Důležité byly nápady, energie a ochota tvrdě pracovat. Také štěstí být ve správnou dobu na správném místě. Dnes to už ale jedno není.

V globalizujícím se světě hraje špičkové vzdělání čím dál tím důležitější roli. A to nejen pro jednotlivce. Národy budou prosperovat nebo upadat podle toho, jak vzdělané budou mít elity. My chceme, aby naše země prosperovala."

Kolik stipendií poskytujeme?

Každý rok zaplatíme studium deseti studentům v magisterském studiuna některé z deseti nejlepších světových univerzit. Podporovat budeme studenty technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie.

Jakým způsobem probíhá výběr oborů?

Podporujeme obory, jejichž absolventi mají zpravidla širší vliv na to, jak se daří celé společnosti.Podporujeme výhradně magisterské studium, protože nejlepší školy vynikají právě v oborech tohoto studia.

Jsou stipendia něčím podmíněna?

Ne, nejsou. Hlavní smysl naší podpory spočívá právě v tom, že těmto talentům dáme možnost svobodně se rozhodnout. Budeme rádi, když se vrátí domů a začnou pracovat v České republice. Pokud se ale rozhodnou šířit její dobré jméno v zahraničí, a vrátit se třeba až po letech, už jako špičkoví odborníci ve svých oborech, je to také dobrá varianta.