Krsek
Foundation

Pomoc
Ukrajinským rodinám

Pomoc Ukrajinským rodinám

Do pomoci lidem, kteří do Česka utíkali před válkou na Ukrajině, se zapojila také investiční skupina BHM group, která pronajala hotel na pražském Žižkově s kapacitou více než sto lůžek, který uprchlíkům poskytovala zadarmo po dobu nutnou podle individuálních potřeb každé rodiny.

Tyto ubytovací kapacity byly využívány přibližně půl roku, během kterého se podařilo pomoci stovkám Ukrajincům, převážně samotným matkám s dětmi. BHM Group proplatila plnou penzi, a kromě stravy také zajistila každodenní kurzy českého jazyka.

K dispozici Ukrajinským uprchlíkům byla i sociální pracovnice, která pomáhala například s registrací ve zdravotní pojišťovně či na úřadu práce.

Projekt byl úspěšně dokončen tím, že se většině rodin povedlo najít nejen vlastní bydlení, vyřídit potřebnou dokumentaci ale také úspěšně přihlásit děti do vzdělávacích institucí.

Ostatním se podařilo zařídit dlouhodobější péči nutnou po dobu jejich pobytu mimo svou rodnou vlast.