Krsek
Foundation

Projekty

Podporujeme smysluplné projekty s reálným přínosem pro společnost.

Učitel naživo
Nadace neuron
Nakladatelství Tomáš Krsek
Centrum sv. rodiny
Domov sv. Vincent de Paul
Dělám to pro sebe (sociální stipendia)
Adiktologická poradna
Fondy hmotné nouze
Potravinová banka Džbánsko
Farnost Liběšice u Žatce

Projekty nadace

Lidé kolem nás se dostávají do situací, ze kterých se není snadné dostat. Mnohdy se v těchto situacích ocitají cizím zapříčiněním, okolnostmi a nastavením systému. Žít normální a plnohodnotný život je prakticky nemožné.

Hledáme řešení, která postupně lidem umožňují návrat k důstojnému životu.

Řešíme problémy, které nikdo jiný řešit nechce a pomáháme lidem žít normální život.

Podpora projektů

Nadace Martiny a Tomáše Krskových podporuje projekty, které již běží delší dobu a ukázalo se, že mají smysl. Věříme, že tyto projekty mají hluboký společenský dopad a že si zaslouží širší podporu povědomí.

Evaluace projektů probíhá na individuální bázi.

Systematická podpora dobrých projektů s velkým společenským dopadem.

Spolupráce na projektech

Morální a etické principy a jejich dopad na společnost je inspirující.

Jsme proto hrdí na spolupráci s institucemi, které dlouhodobě pomáhají šířit ve společnosti dobro, dobré myšlenky a mají pozitivní vliv na životy lidí.

Cíleně pomáháme ve znevýhodněných regionech a snažíme se zamezit sociálnímu vyloučení.