Krsek
Foundation
Vladimír Nahodil

Vladimír
Nahodil

Vladimír Nahodil

Pocházím z Prahy, kde jsem i absolvoval osmileté Gymnázium Voděradská. Po dokončení středoškolských studií jsem nastoupil na bakalářský obor Ekonomie a finance na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy. Zde jsem nejen získal teoretické znalosti v oboru, ale také jsem měl možnost vést studentský spolek E-klub a navázat přátelství na celý život. Po ročním výjezdu na Durham University jsem věděl, že bych rád pokračoval se svými studii ve Velké Británii, zejména kvůli osobnímu přístupu vyučujících a velmi motivujícímu vzdělávacímu systému. V současné době pracuji na stáži ve společnosti Procter & Gamble jako finanční analytik, chystám se na obhajobu bakalářské práce a velmi se těším na magisterské studium v oboru Finance and Economics na University of Cambridge, kde budu moci studovat a splnit si svůj sen i díky štědré podpoře manželů Krskových.

Jak získat stipendium na studium v zahraničí?

Nadační fond Krsek Foundation zaplatí každoročně školné 10 studentům přijatým na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na některé z níže uvedených špičkových univerzitách.

Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některé z níže uvedených škol. Maximální věk žadatele je 25 let.

Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.

Součástí přihlášky je:

  • životopis studenta v českém jazyce s informacemi o jeho dosavadním studiu a praxi
  • fotografie v tiskovém rozlišení
  • informace o škole, na kterou je uchazeč přijat
  • esej (3 600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po skončení
  • prokázání, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)
  • potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu uděleno (nebo mu bylo poskytnuto pouze částečně)

Nadační fond Krsek Foundation vybere uchazeče podle informací uvedených v přihlášce a pohovorů s finalisty (součástí pohovoru je psychologicko-inteligenční test)

Školné bude uhrazeno přímo na účet školy.

Uchazeč se zaváže splnit následující podmínky:

  • Uskutečnit během následujících 2 let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí (přednášky budou organizovány nadačním fondem).
  • Po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5 000 znaků na téma zadané nadačním fondem.

Stipendium je zásadně poskytováno na první rok magisterského studia.

V současné době
nadační fond
přijímá přihlášky