Krsek
Foundation
Tomáš Vrba

Tomáš
Vrba

Tomáš Vrba

V roce 2012 jsem úspěšně dokončil magisterský program MPhil in Economics na University of Cambridge, kde jsem studoval za podpory Nadace Martiny a Tomáše Krskových. Byl to můj šestý studijní rok ve Velké Británii, kde jsem nejprve po kvintě Gymnázia Budějovická absolvoval dvouleté studium na Forest School v Londýne v rámci programu Středoškolských stipendií pořádaném nadací Open Society Fund, které bylo zakončeno zkouškou A-level - obdobou české maturity. Poté jsem pokračoval jako Stelios Scholar tříletým bakalářským studiem ekonomie na London School of Economics. Během studia jsem absolvoval několik odborných stáží ve finančním sektoru, například v Bain Capital, UBS Investment Bank a v Pioneer Investments, a také řadu neziskových aktivit včetně doučování studentů na univerzitě i v místní základní škole. Mezi mé další zájmy patří sport (cyklistika, lyžování, horská turistika), četba a historie. V současné době pracuji v londýnské kanceláři mezinárodní poradenské firmy The Boston Consulting Group.

Jak získat stipendium na studium v zahraničí?

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových zaplatí každoročně školné 10 studentům přijatým na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na některé z níže uvedených špičkových univerzitách.

Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některé z níže uvedených škol. Maximální věk žadatele je 25 let.

Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.

Součástí přihlášky je:

  • životopis studenta v českém jazyce s informacemi o jeho dosavadním studiu a praxi
  • fotografie v tiskovém rozlišení
  • informace o škole, na kterou je uchazeč přijat
  • esej (3 600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po skončení
  • prokázání, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)
  • potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu uděleno (nebo mu bylo poskytnuto pouze částečně)

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových vybere uchazeče podle informací uvedených v přihlášce a pohovorů s finalisty (součástí pohovoru je psychologicko-inteligenční test)

Školné bude uhrazeno přímo na účet školy.

Uchazeč se zaváže splnit následující podmínky:

  • Uskutečnit během následujících 2 let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí (přednášky budou organizovány nadačním fondem).
  • Po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5 000 znaků na téma zadané nadačním fondem.

Stipendium je zásadně poskytováno na první rok magisterského studia.

V současné době
nadační fond
přijímá přihlášky