Krsek
Foundation
Tereza Bartoníčková

Tereza
Bartoníčková

Tereza Bartoníčková

Po studiu na Akademickém gymnáziu jsem získala bakalářský titul oboru Marketingová komunikace a public relations na Univerzitě Karlově a jeden rok jsem strávila studiem inženýrského oboru International business na Vysoké škole ekonomické, kde jsem byla i členkou Honors Akademie.

Skrze mé rozličné zkušenosti v oboru jsem se od práce v public relations, public affairs a konzultanství ve strategiích digitálního marketingu dostala až do Googlu, kde jsem si hrála s analýzou big dat a vedla neziskový vzdělávací projekt Digitální garáž. Ve slovní spojení jako jsou internetová globalizace, umělá inteligence, digitalizace státu či komplexní adaptivní systém a jejich důsledcích ráda hledám teoretické dopady v oblasti komunikace, filosofie, politologie a ekonomie a reálné dopady pak propletené v celé naší společnosti.

Jsem fascinována studiem veřejného názoru, toho, jak je formován v měnícím se paradigmatu médií, informací a provázejících fenoménů, a tím, jak transformují naše myšlení, tudíž i naší společnost, státy a kulturu. Mé přesvědčení, že není možné jiné, než holistické vnímání tohoto vlákna online a offline kauzalit mne dovedlo až ke studiu oboru Social science on the Internet na University of Oxford, kam se vydávám pro mé MSc. za laskavé podpory nadace manželů Krskových.

Jak získat stipendium na studium v zahraničí?

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových zaplatí každoročně školné 10 studentům přijatým na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na některé z níže uvedených špičkových univerzitách.

Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některé z níže uvedených škol. Maximální věk žadatele je 25 let.

Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.

Součástí přihlášky je:

  • životopis studenta v českém jazyce s informacemi o jeho dosavadním studiu a praxi
  • fotografie v tiskovém rozlišení
  • informace o škole, na kterou je uchazeč přijat
  • esej (3 600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po skončení
  • prokázání, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)
  • potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu uděleno (nebo mu bylo poskytnuto pouze částečně)

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových vybere uchazeče podle informací uvedených v přihlášce a pohovorů s finalisty (součástí pohovoru je psychologicko-inteligenční test)

Školné bude uhrazeno přímo na účet školy.

Uchazeč se zaváže splnit následující podmínky:

  • Uskutečnit během následujících 2 let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí (přednášky budou organizovány nadačním fondem).
  • Po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5 000 znaků na téma zadané nadačním fondem.

Stipendium je zásadně poskytováno na první rok magisterského studia.

V současné době
nadační fond
přijímá přihlášky