Krsek
Foundation
Štěpán Ochodek

Štěpán
Ochodek

Štěpán Ochodek

Po studiu na Wichterlově gymnáziu a na International School of Ostrava jsem se díky stipendiu vydal na Bates College v Maine ve Spojených státech. Na Bates jsem se především věnoval ekonomii a ekonometrii a také studiu frankofonního světa. Odborné letní stáže v Československé obchodní bance a v auditní společnosti Ernst and Young mi daly možnost prohloubit nabyté znalosti a také blíže nahlédnout do energetického a finančního sektoru. Během studijního pobytu v Paříži jsem také konečně uspokojil svou vášeň pro francouzskou kulturu. Díky štědré finanční podpoře Nadačního fondu Martiny a Tomáše Krskových, MIT a rodičů se po promocích chystám na magisterské studium finančnictví na dvou institucích v Cambridge, na Massachusettský technologický institut a na Harvardovu univerzitu. Tuto příležitost bych zejména rád využil k proniknutí do oblasti energetických trhů. Ve svém volném čase rád hraji tenis, odmalička se věnuji hře na klarinet a studiu cizích jazyků. Mluvím anglicky, francouzsky, rusky, částečně španělsky a mým dlouhodobějším cílem je zvládnutí arabštiny. Miluji francouzskou kuchyni a babiččinu svíčkovou.

Jak získat stipendium na studium v zahraničí?

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových zaplatí každoročně školné 10 studentům přijatým na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na některé z níže uvedených špičkových univerzitách.

Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některé z níže uvedených škol. Maximální věk žadatele je 25 let.

Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.

Součástí přihlášky je:

  • životopis studenta v českém jazyce s informacemi o jeho dosavadním studiu a praxi
  • fotografie v tiskovém rozlišení
  • informace o škole, na kterou je uchazeč přijat
  • esej (3 600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po skončení
  • prokázání, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)
  • potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu uděleno (nebo mu bylo poskytnuto pouze částečně)

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových vybere uchazeče podle informací uvedených v přihlášce a pohovorů s finalisty (součástí pohovoru je psychologicko-inteligenční test)

Školné bude uhrazeno přímo na účet školy.

Uchazeč se zaváže splnit následující podmínky:

  • Uskutečnit během následujících 2 let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí (přednášky budou organizovány nadačním fondem).
  • Po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5 000 znaků na téma zadané nadačním fondem.

Stipendium je zásadně poskytováno na první rok magisterského studia.

V současné době
nadační fond
přijímá přihlášky