Krsek
Foundation
Rozálie Horká

Rozálie
Horká

Rozálie Horká

Pocházím z malého moravského města Uherské Hradiště. Po osmiletém studiu na zdejším gymnáziu jsem byla přijata na trojobor Politologie, Filozofie a Ekonomie na University of York ve Velké Británii. Právě během mého bakalářského studia jsem si začala plně uvědomovat možnosti, jaké kvalitní zahraniční univerzity mohou svým studentům poskytnout. A to jak možnosti akademické, karierní, tak i mimoškolní. V Yorku jsem pomohla založit a posléze i vést sociální projekt zaměřený na redistribuci přebytkových potravin z obchodů a obchodních řetězců do sociálních center. Pracovala jsem také několik měsíců jako stážistka Evropské delegace v Namibii. Především díky těmto zkušenostem jsem se začala soustředit zejména na ekonomii. Věřím, že právě tento obor je klíčový pro pochopení a řešení mnohých problémů naší společnosti. Stipendium pana a paní Krskových mi teď otevřelo cestu dál na magisterské studium MPhil in Economics na University of Oxford. Miluji jazz a hraji na několik hudebních nástrojů. Ve volném čase se snažím proniknout hlouběji do umění fotografie, chodím po horách nebo cestuji. Věnuji se i mnoha dalším (často velice rozdílným) zájmům - a posledních pár let se tedy zdá, že mým největším koníčkem je nemít žádný volný čas.

Jak získat stipendium na studium v zahraničí?

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových zaplatí každoročně školné 10 studentům přijatým na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na některé z níže uvedených špičkových univerzitách.

Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některé z níže uvedených škol. Maximální věk žadatele je 25 let.

Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.

Součástí přihlášky je:

  • životopis studenta v českém jazyce s informacemi o jeho dosavadním studiu a praxi
  • fotografie v tiskovém rozlišení
  • informace o škole, na kterou je uchazeč přijat
  • esej (3 600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po skončení
  • prokázání, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)
  • potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu uděleno (nebo mu bylo poskytnuto pouze částečně)

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových vybere uchazeče podle informací uvedených v přihlášce a pohovorů s finalisty (součástí pohovoru je psychologicko-inteligenční test)

Školné bude uhrazeno přímo na účet školy.

Uchazeč se zaváže splnit následující podmínky:

  • Uskutečnit během následujících 2 let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí (přednášky budou organizovány nadačním fondem).
  • Po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5 000 znaků na téma zadané nadačním fondem.

Stipendium je zásadně poskytováno na první rok magisterského studia.

V současné době
nadační fond
přijímá přihlášky