Krsek
Foundation
Pavel Hait

Pavel
Hait

Pavel Hait

Jmenuji se Pavel Hait, pocházím z Valašska, konkrétně z vesnice Želechovice nad Dřevnicí. Moje záliba v matematice a ekonomii mě po střední škole vedla na Institut Ekonomických Studií na Karlově Univerzitě, kde jsem získal bakalářský titul v oboru teoretické ekonomie a magisterský titul v oboru financí a bankovnictví. V průběhu let strávených na Karlově Univerzitě jsem absolvoval stipendijní zahraniční pobyty v USA, Německu a Rakousku. Zajímavé pracovní zkušenosti jsem získal ve Washingtonu D. C., ve společnosti pracující pro veřejný sektor, a v Praze v nadnárodní konzultantské společnosti. Můj zájem dále prohloubit ekonomické znalosti a zároveň poznat prostředí elitní univerzity směřoval mé další kroky na Cambridge University, kde nyní studuji program MPhil in Economics.

Ve své absolventské práci se věnuji odhadům dopadů inflace na různé skupiny domácností v České Republice za posledních 20 let.

Jak získat stipendium na studium v zahraničí?

Nadační fond Krsek Foundation zaplatí každoročně školné 10 studentům přijatým na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na některé z níže uvedených špičkových univerzitách.

Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některé z níže uvedených škol. Maximální věk žadatele je 25 let.

Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.

Součástí přihlášky je:

  • životopis studenta v českém jazyce s informacemi o jeho dosavadním studiu a praxi
  • fotografie v tiskovém rozlišení
  • informace o škole, na kterou je uchazeč přijat
  • esej (3 600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po skončení
  • prokázání, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)
  • potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu uděleno (nebo mu bylo poskytnuto pouze částečně)

Nadační fond Krsek Foundation vybere uchazeče podle informací uvedených v přihlášce a pohovorů s finalisty (součástí pohovoru je psychologicko-inteligenční test)

Školné bude uhrazeno přímo na účet školy.

Uchazeč se zaváže splnit následující podmínky:

  • Uskutečnit během následujících 2 let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí (přednášky budou organizovány nadačním fondem).
  • Po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5 000 znaků na téma zadané nadačním fondem.

Stipendium je zásadně poskytováno na první rok magisterského studia.

V současné době
nadační fond
přijímá přihlášky