Krsek
Foundation
Michal Prause

Michal
Prause

Michal Prause

Pocházím z Hronova, malého města ve východních Čechách. Po absolvování osmiletého studia na Jiráskově gymnáziu v Náchodě jsem nastoupil na bakalářský program ekonomie na Institutu ekonomických studií na Univerzitě Karlově. Velkým cílem pro mne bylo vyjet na semestr do zahraničí, což se mi povedlo hned dvakrát. V rámci programu Erasmus jsem vyjel na semestr na University of Limerick v Irsku a následující semestr jsem studoval na University of Massachusetts Lowell v USA díky meziuniverzitní dohodě Univerzity Karlovy. Své bakalářské studium jsem zakončil s vyznamenáním v červnu 2015 s prací zabývající se teoretickými modely pay-to-play lobbyingu. Od září 2015 studuji magisterský program MSc in Financial Economics na Saïd Business School, University of Oxford.

Jsem velice zavázán Nadaci Martiny a Tomáše Krskových za jejich štědrou finanční podporu, bez které bych si studium na Oxfordu nemohl dovolit. Mezi mé zájmy patří lední hokej, debatní soutěže a běhání.

Jak získat stipendium na studium v zahraničí?

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových zaplatí každoročně školné 10 studentům přijatým na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na některé z níže uvedených špičkových univerzitách.

Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některé z níže uvedených škol. Maximální věk žadatele je 25 let.

Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.

Součástí přihlášky je:

  • životopis studenta v českém jazyce s informacemi o jeho dosavadním studiu a praxi
  • fotografie v tiskovém rozlišení
  • informace o škole, na kterou je uchazeč přijat
  • esej (3 600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po skončení
  • prokázání, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)
  • potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu uděleno (nebo mu bylo poskytnuto pouze částečně)

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových vybere uchazeče podle informací uvedených v přihlášce a pohovorů s finalisty (součástí pohovoru je psychologicko-inteligenční test)

Školné bude uhrazeno přímo na účet školy.

Uchazeč se zaváže splnit následující podmínky:

  • Uskutečnit během následujících 2 let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí (přednášky budou organizovány nadačním fondem).
  • Po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5 000 znaků na téma zadané nadačním fondem.

Stipendium je zásadně poskytováno na první rok magisterského studia.

V současné době
nadační fond
přijímá přihlášky