Krsek
Foundation
Martin Tengler

Martin
Tengler

Martin Tengler

Vyrůstal jsem v malé vesnici v blízkosti Mariánských Lázní, kde jsem až do svých sedmnácti let navštěvoval místní gymnázium. Tehdy se mi podařilo získat stipendium na střední školu UWC v Kanadě, kde jsem odmaturoval. Následovaly čtyři roky globálních a východoasijských studií na Colby College ve státě Maine v USA. V rámci tohoto studia jsem strávil rok na Doshisha University v Japonském Kjótu a rozšířil si tak jazykové znalosti. Po dostudování v SA jsem na rok nastoupil v Praze do logistického oddělení společnosti AB InBev. Nyní díky stipendiu nadace manželů Krskových mohu studovat na Oxfordské univerzitě ve Spojeném Království obor MSc in Global Governance and Diplomacy se zaměřením na mezinárodní energetickou politiku. V budoucnu bych chtěl pracovat v oboru energetické politiky pro některou nadnárodní organizaci. Ve volném čase rád jezdím na kole, běhám, lyžuji a hraji šachy.

Jak získat stipendium na studium v zahraničí?

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových zaplatí každoročně školné 10 studentům přijatým na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na některé z níže uvedených špičkových univerzitách.

Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některé z níže uvedených škol. Maximální věk žadatele je 25 let.

Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.

Součástí přihlášky je:

  • životopis studenta v českém jazyce s informacemi o jeho dosavadním studiu a praxi
  • fotografie v tiskovém rozlišení
  • informace o škole, na kterou je uchazeč přijat
  • esej (3 600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po skončení
  • prokázání, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)
  • potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu uděleno (nebo mu bylo poskytnuto pouze částečně)

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových vybere uchazeče podle informací uvedených v přihlášce a pohovorů s finalisty (součástí pohovoru je psychologicko-inteligenční test)

Školné bude uhrazeno přímo na účet školy.

Uchazeč se zaváže splnit následující podmínky:

  • Uskutečnit během následujících 2 let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí (přednášky budou organizovány nadačním fondem).
  • Po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5 000 znaků na téma zadané nadačním fondem.

Stipendium je zásadně poskytováno na první rok magisterského studia.

V současné době
nadační fond
přijímá přihlášky