Krsek
Foundation
Jitka Grundmanová

Jitka
Grundmanová

Jitka Grundmanová

Jmenuji se Jitka Grundmanová a pocházím šestičlenné rodiny z Plzně. Po gymnáziu jsem vystudovala bakalářský obor Mezinárodní studia - Diplomacie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Touha po cestování a studiu v zahraničí byla důvodem, proč jsem nedokončila magisterské studium na VŠE a odjela zkusit štěstí do USA. V srpnu 2011 jsem po složení přijímacích zkoušek a získání finanční podpory od Nadace Martiny a Tomáše Krskových zahájila studium na Kolumbijské Univerzitě v New Yorku. Ačkoliv jsem na Columbii zůstala věrná mezinárodní politice na School of International and Public Affairs, moje koncentrace je International Finance and Economic Policy a specializace Management. Kvalitu vzdělání na Columbii jsem si nemohla představit lépe. Už v prvním semestru jsem absolvovala kurzy pod vedením nejvlivnějších expertů nejen v USA, ale i na mezinárodním poli.

Při předmětu Conceptual Foundations of International Affairs nám přednášel držitel Nobelovy ceny Joseph Stiglitz a kurz European Union vedl bývalý maďarský premiér Gordon Bajnai. V druhém semestru byl vyučujícím předmětu Innovative Leadership in Public Policy-making nikdo jiný než profesor Jan Švejnar. Díky výbornému prospěchu v prvním ročníku jsem byla na podzimní semestr letošního roku vybrána jako Department Research Assistant z finančnictví a účetnictví a pak na jarní semestr jako Teaching Assistant z makroekonomie.

Budu také jedním z dvaceti studentů přijatých do prestižního International Fellows programu, jehož cílem je blíže seznámit studenty s americkou zahraniční politikou a měnící se rolí USA na světové ekonomické a politické scéně. V současnosti dokončuji stáž u Organizace Spojených Národů v New Yorku, na Oddělení ekonomických a sociálních záležitostí. Výsledkem mé stáže bude report, zveřejněný na webu OSN. Téma: Participace nevládních organizací na letošním zasedání Ekonomické a sociální rady Spojených Národů.

Jak získat stipendium na studium v zahraničí?

Nadační fond Krsek Foundation zaplatí každoročně školné 10 studentům přijatým na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na některé z níže uvedených špičkových univerzitách.

Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některé z níže uvedených škol. Maximální věk žadatele je 25 let.

Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.

Součástí přihlášky je:

  • životopis studenta v českém jazyce s informacemi o jeho dosavadním studiu a praxi
  • fotografie v tiskovém rozlišení
  • informace o škole, na kterou je uchazeč přijat
  • esej (3 600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po skončení
  • prokázání, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)
  • potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu uděleno (nebo mu bylo poskytnuto pouze částečně)

Nadační fond Krsek Foundation vybere uchazeče podle informací uvedených v přihlášce a pohovorů s finalisty (součástí pohovoru je psychologicko-inteligenční test)

Školné bude uhrazeno přímo na účet školy.

Uchazeč se zaváže splnit následující podmínky:

  • Uskutečnit během následujících 2 let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí (přednášky budou organizovány nadačním fondem).
  • Po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5 000 znaků na téma zadané nadačním fondem.

Stipendium je zásadně poskytováno na první rok magisterského studia.

V současné době
nadační fond
přijímá přihlášky