Krsek
Foundation
Jiří Kučera

Jiří
Kučera

Jiří Kučera

Během studia na pražském Gymnáziu Jana Keplera jsem dostal jedinečnou možnost pobytu na prestižní britské střední škole Winchester College. Díky inspiraci z tamějšího prostředí a způsobu výuky jsem se rozhodl směřovat své kroky po maturitě právě do Velké Británie. Během studia na střední škole jsem se věnoval převážně fyzice a vědě obecně - ať už účastí na Mezinárodní Fyzikální Olympiádě nebo stáži na Fakultě Jaderné Fyziky v Praze- ale rovněž veslování na vrcholové úrovni. Volba vysoké školy pro mě tedy byla jasná, neboť Cambridge je proslulá jak veslařskou kulturou, tak studijním programem Natural Sciences, který se vyznačuje flexibilitou a snahou o propojení několika vědních oborů. Už od prvního ročníku jsem tak měl možnost, a to i díky podpoře od Nadace Krskových, poznávat základy molekulární biologie současně s principy kvantové chemie či termodynamiky. V současné době plánuji pokračovat ve studiu teoretické fyziky se zaměřením na biofyziku, v čemž mi doufám pomůže stáž týkající se kvantových plynů, které se v létě zúčastním.

Jak získat stipendium na studium v zahraničí?

Nadační fond Krsek Foundation zaplatí každoročně školné 10 studentům přijatým na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na některé z níže uvedených špičkových univerzitách.

Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některé z níže uvedených škol. Maximální věk žadatele je 25 let.

Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.

Součástí přihlášky je:

  • životopis studenta v českém jazyce s informacemi o jeho dosavadním studiu a praxi
  • fotografie v tiskovém rozlišení
  • informace o škole, na kterou je uchazeč přijat
  • esej (3 600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po skončení
  • prokázání, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)
  • potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu uděleno (nebo mu bylo poskytnuto pouze částečně)

Nadační fond Krsek Foundation vybere uchazeče podle informací uvedených v přihlášce a pohovorů s finalisty (součástí pohovoru je psychologicko-inteligenční test)

Školné bude uhrazeno přímo na účet školy.

Uchazeč se zaváže splnit následující podmínky:

  • Uskutečnit během následujících 2 let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí (přednášky budou organizovány nadačním fondem).
  • Po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5 000 znaků na téma zadané nadačním fondem.

Stipendium je zásadně poskytováno na první rok magisterského studia.

V současné době
nadační fond
přijímá přihlášky