Krsek
Foundation
Jan Izák

Jan
Izák

Jan Izák

Pocházím z malého města Lázně Bohdaneč nedaleko Pardubic. V průběhu studia na osmiletém gymnáziu jsem se začal zajímat o praktické uplatnění matematiky, které mě nakonec dovedlo ke studiu ekonomie na Institutu ekonomických studií na Univerzitě Karlově. Postupem času jsem se začal zaměřovat zejména na finance a nově nabyté teoretické znalosti jsem doplnil o praktické zkušenosti z jednoleté stáže ve finančním kontrolingu ve společnosti O2 Czech Republic. Vždy jsem měl ambice studovat na prestižních zahraničích univerzitách, neboť umožňují setkání s nejlepšími odborníky v oboru a zároveň vytvářejí motivující prostředí, které posouvá člověka dál. Nakonec jsem se rozhodl pro magisterský program Master in Banking and Finance na univerzitě St. Gallen ve Švýcarsku a díky nadaci manželů Krskových jsem schopen toto studium financovat. Po ukončení studia bych rád načerpal zkušenosti v zahraničí a poté se vrátil zpět do Čech, kde bych se prostřednictvím poradenství podílel na rozvoji malých a středních firem. Mezi mé záliby patří skauting, který mi umožňuje poznávat nové lidi, inspirovat se od nich a osobnostně růst.

Jak získat stipendium na studium v zahraničí?

Nadační fond Krsek Foundation zaplatí každoročně školné 10 studentům přijatým na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na některé z níže uvedených špičkových univerzitách.

Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některé z níže uvedených škol. Maximální věk žadatele je 25 let.

Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.

Součástí přihlášky je:

  • životopis studenta v českém jazyce s informacemi o jeho dosavadním studiu a praxi
  • fotografie v tiskovém rozlišení
  • informace o škole, na kterou je uchazeč přijat
  • esej (3 600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po skončení
  • prokázání, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)
  • potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu uděleno (nebo mu bylo poskytnuto pouze částečně)

Nadační fond Krsek Foundation vybere uchazeče podle informací uvedených v přihlášce a pohovorů s finalisty (součástí pohovoru je psychologicko-inteligenční test)

Školné bude uhrazeno přímo na účet školy.

Uchazeč se zaváže splnit následující podmínky:

  • Uskutečnit během následujících 2 let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí (přednášky budou organizovány nadačním fondem).
  • Po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5 000 znaků na téma zadané nadačním fondem.

Stipendium je zásadně poskytováno na první rok magisterského studia.

V současné době
nadační fond
přijímá přihlášky