Krsek
Foundation
Jan Černý

Jan
Černý

Jan Černý

Pocházím z Liberce, kde jsem vystudoval Gymnásium Jeronýmova a začal se zajímat o společenské vědy a socioekonomické dění ve světě. Po střední škole jsem získal stipendium na Gettysburg College v Pennsylvanii, kde jsem vystudoval bakalářské studium ekonomie. Tato zkušenost ve Spojených státech mě obrovsky ovlivnila, protože jsem dostal příležitost poznat vrstevníky z celého světa, účastnit se mezinárodních debatních konferencí a plně rozvinout svoji vášeň pro ekonomii. Momentálně studii na Oxfordské Univerzitě magisterský obor Master in Financial Economics, který mě zaujal, protože poskytuje unikátní kombinaci abstraktní teorie s její praktickou aplikací. Toto studium by zdaleka nebylo možné bez štědré podpory nadace pana a paní Krskových, za což jsem jim obrovsky vděčný.

Jak získat stipendium na studium v zahraničí?

Nadační fond Krsek Foundation zaplatí každoročně školné 10 studentům přijatým na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na některé z níže uvedených špičkových univerzitách.

Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některé z níže uvedených škol. Maximální věk žadatele je 25 let.

Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.

Součástí přihlášky je:

  • životopis studenta v českém jazyce s informacemi o jeho dosavadním studiu a praxi
  • fotografie v tiskovém rozlišení
  • informace o škole, na kterou je uchazeč přijat
  • esej (3 600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po skončení
  • prokázání, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)
  • potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu uděleno (nebo mu bylo poskytnuto pouze částečně)

Nadační fond Krsek Foundation vybere uchazeče podle informací uvedených v přihlášce a pohovorů s finalisty (součástí pohovoru je psychologicko-inteligenční test)

Školné bude uhrazeno přímo na účet školy.

Uchazeč se zaváže splnit následující podmínky:

  • Uskutečnit během následujících 2 let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí (přednášky budou organizovány nadačním fondem).
  • Po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5 000 znaků na téma zadané nadačním fondem.

Stipendium je zásadně poskytováno na první rok magisterského studia.

V současné době
nadační fond
přijímá přihlášky