Krsek
Foundation
Jakub Hlávka

Jakub
Hlávka

Jakub Hlávka

Studuje zahraniční politiku EU a transatlantické vztahy na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu D.C., kde také působí jako výzkumný asistent na Edmund A. Walsh School of Foreign Service.

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a Gymnázia v Krnově, další studijní zkušenosti získal na Pražském institutu bezpečnostních studií a během stipendijního pobytu v Německu. Při svých studiích v Praze pracoval ve státním, soukromém a neziskovém sektoru a rovněž se podílel na organizaci několika celostátních vzdělávacích projektů. Od svých pěti let se věnuje hře na housle, a jako sólista a komorní i orchestrální hráč obdržel řadu ocenění a vystoupil na koncertech v Evropě, USA a na Blízkém východě. Stipendium Nadačního fondu Martiny a Tomáše Krskových ke studiu na Georgetownu získal díky souběžnému přijetí do magisterského programu na University of Chicago.

Jak získat stipendium na studium v zahraničí?

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových zaplatí každoročně školné 10 studentům přijatým na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na některé z níže uvedených špičkových univerzitách.

Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některé z níže uvedených škol. Maximální věk žadatele je 25 let.

Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.

Součástí přihlášky je:

  • životopis studenta v českém jazyce s informacemi o jeho dosavadním studiu a praxi
  • fotografie v tiskovém rozlišení
  • informace o škole, na kterou je uchazeč přijat
  • esej (3 600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po skončení
  • prokázání, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)
  • potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu uděleno (nebo mu bylo poskytnuto pouze částečně)

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových vybere uchazeče podle informací uvedených v přihlášce a pohovorů s finalisty (součástí pohovoru je psychologicko-inteligenční test)

Školné bude uhrazeno přímo na účet školy.

Uchazeč se zaváže splnit následující podmínky:

  • Uskutečnit během následujících 2 let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí (přednášky budou organizovány nadačním fondem).
  • Po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5 000 znaků na téma zadané nadačním fondem.

Stipendium je zásadně poskytováno na první rok magisterského studia.

V současné době
nadační fond
přijímá přihlášky