Krsek
Foundation
Filip Scherf

Filip
Scherf

Filip Scherf

V současnosti studuje magisterský program se zaměřením na mezinárodní bezpečnostní politiku na Columbia University, School of International and Public Affairs (SIPA). Před nástupem na SIPA Filip působil jako Odborný poradce senátora T. Grulicha, byl Bezpečnostním analytikem pro Úřad vlády ČR a projektovým koordinátorem v Nadaci FORUM 2000. Filip získal bakalářský titul s vyznamenáním na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů a absolvoval roční Robinson-Martin Security Scholars Program v Prague Security Studies Institute. Filip byl v roce 2012 vybrán Global Security Forum mezi 25 světových lídrů do 35 let v oblasti bezpečností politiky a je členem Young European Leadership se sídlem v Bruselu. Filip publikoval více než třicet esejí v médiích v USA, Velké Británii i ČR, a po nástupu na Columbia University i svou první knihu s názvem The European Union as Security Actor of a New Type. Na univerzitě spoluzaložil celouniverzitní Central and Eastern European Club, v němž je v současnosti Viceprezidentem. Filip hovoří anglicky, rusky a španělsky a je zapáleným sportovcem.

Jak získat stipendium na studium v zahraničí?

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových zaplatí každoročně školné 10 studentům přijatým na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na některé z níže uvedených špičkových univerzitách.

Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některé z níže uvedených škol. Maximální věk žadatele je 25 let.

Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.

Součástí přihlášky je:

  • životopis studenta v českém jazyce s informacemi o jeho dosavadním studiu a praxi
  • fotografie v tiskovém rozlišení
  • informace o škole, na kterou je uchazeč přijat
  • esej (3 600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po skončení
  • prokázání, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)
  • potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu uděleno (nebo mu bylo poskytnuto pouze částečně)

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových vybere uchazeče podle informací uvedených v přihlášce a pohovorů s finalisty (součástí pohovoru je psychologicko-inteligenční test)

Školné bude uhrazeno přímo na účet školy.

Uchazeč se zaváže splnit následující podmínky:

  • Uskutečnit během následujících 2 let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí (přednášky budou organizovány nadačním fondem).
  • Po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5 000 znaků na téma zadané nadačním fondem.

Stipendium je zásadně poskytováno na první rok magisterského studia.

V současné době
nadační fond
přijímá přihlášky