Krsek
Foundation
Barbora Černá

Barbora
Černá

Barbora Černá

Po vystudování všeobecného Gymnázia Česká 64 v Českých Budějovicích jsem absolvovala čtyřletý bakalářský obor biomedicíny na The University of Sheffield ve Velké Británii. Nyní nastupuji na magisterský obor MRes Pharmacology na University College London. Katedra „Research Department of Neuroscience, Physiology and Pharmacology”, pod kterou obor spadá, mě zaujala zejména svým výzkumem zaměřeným na porozumění buněčných receptorů pro léčbu akutních i chronických onemocnění nervové soustavy.

V tom, že se chci ubírat farmakologickým směrem, mě utvrdilo absolvování stáže mezi druhým a třetím ročníkem v laboratoři klinických studií londýnské společnosti Hammersmith Medicines Research, kde jsem se mimo jiné podílela na výzkumu účinnosti nových léků pro poruchu srážlivosti krve. Následně jsem v rámci bakalářské práce přispěla k testování chemické sloučeniny, která se jednou může stát lékem na vzácný vrozený letální syndrom kontraktur postihující kosterní a svalovou soustavu. Za vynikající studijní výsledky v průběhu bakalářského studia jsem získala ocenění „Undergraduate Prize for Physiology” od národní fyziologické společnosti, The Physiological Society (UK).

Během svého studia jsem zároveň aktivně přispívala k rozvoji místní komunity, jako mentorka jsem poskytovala sociální a duševní podporu studentům žijícím na univerzitních kolejích, v roli ambasadorky přednášela o svých pozitivních zkušenostech z laboratorní stáže během dnů otevřených dveří, a v neposlední řadě doučovala studenty učící se češtinu jako cizí jazyk.

Díky štědrému stipendiu manželů Krskových tak mohu nasbírat cenné laboratorní zkušenosti v oboru, kterému se chci kariérně věnovat, a zároveň se tím připravit na navazující doktorandské studium. Po ukončení studií bych chtěla své prohloubené znalosti a zkušenosti aplikovat v akademickém či průmyslovém sektoru, ideálně v České republice.

Jak získat stipendium na studium v zahraničí?

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových zaplatí každoročně školné 10 studentům přijatým na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na některé z níže uvedených špičkových univerzitách.

Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některé z níže uvedených škol. Maximální věk žadatele je 25 let.

Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.

Součástí přihlášky je:

  • životopis studenta v českém jazyce s informacemi o jeho dosavadním studiu a praxi
  • fotografie v tiskovém rozlišení
  • informace o škole, na kterou je uchazeč přijat
  • esej (3 600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po skončení
  • prokázání, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)
  • potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu uděleno (nebo mu bylo poskytnuto pouze částečně)

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových vybere uchazeče podle informací uvedených v přihlášce a pohovorů s finalisty (součástí pohovoru je psychologicko-inteligenční test)

Školné bude uhrazeno přímo na účet školy.

Uchazeč se zaváže splnit následující podmínky:

  • Uskutečnit během následujících 2 let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí (přednášky budou organizovány nadačním fondem).
  • Po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5 000 znaků na téma zadané nadačním fondem.

Stipendium je zásadně poskytováno na první rok magisterského studia.

V současné době
nadační fond
přijímá přihlášky