Krsek
Foundation
Aleš Weiser

Aleš
Weiser

Aleš Weiser

Významná finanční podpora od Nadačního fondu Martiny a Tomáše Krskových mi v letech 2012-2014 umožnila vystudovat na Stanford University v magisterském oboru East Asian Studies. Bylo úžasné poznat rušnou mezinárodní atmosféru na kampusu a být součástí velmi náročného, ale zároveň obohacujícího akademického prostředí. Stanfordské přednášky jako ‘China in World Politics’, ‘U. S. Policy Towards North East Asia’ či ‘The Politics of International Humanitarian Action’ v kombinaci s nespočtem seminářů, konferencí a návštěv zahraničních představitelů mi umožnily cíleně usměrňovat a prohlubovat můj zájem o světovou politiku. Využil jsem rovněž řadu příležitostí studovat pod vedením světoznámých odborníků na zahraniční politiku, včetně bývalé ministryně zahraničních věcí USA Condoleezzy Riceové. Na závěr studia jsem v magisterské práci úspěšně propojil širší zájem o mezinárodní vztahy s dlouhodobým zaměřením na Čínu a vypracoval analýzu čínské reakce na humanitární krize ve Rwandě, Kosovu, Darfuru a Libyi na konci 20. a začátku 21. století. Stanford mne nadchl i po sportovní stránce. Věnoval jsem se hlavně golfu a squashi a reprezentoval univerzitu jako člen mužského volejbalového klubu. Od září 2015 pracuji ve Velké Británii pro společnost Mars Incorporated v jejím prestižním manažerském programu. Mám v úmyslu plně využít všechny příležitosti, které firma díky své globální působnosti nabízí, a získat tak důležité zkušenosti v mezinárodním obchodu.

Jak získat stipendium na studium v zahraničí?

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových zaplatí každoročně školné 10 studentům přijatým na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na některé z níže uvedených špičkových univerzitách.

Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některé z níže uvedených škol. Maximální věk žadatele je 25 let.

Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.

Součástí přihlášky je:

  • životopis studenta v českém jazyce s informacemi o jeho dosavadním studiu a praxi
  • fotografie v tiskovém rozlišení
  • informace o škole, na kterou je uchazeč přijat
  • esej (3 600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po skončení
  • prokázání, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)
  • potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu uděleno (nebo mu bylo poskytnuto pouze částečně)

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových vybere uchazeče podle informací uvedených v přihlášce a pohovorů s finalisty (součástí pohovoru je psychologicko-inteligenční test)

Školné bude uhrazeno přímo na účet školy.

Uchazeč se zaváže splnit následující podmínky:

  • Uskutečnit během následujících 2 let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí (přednášky budou organizovány nadačním fondem).
  • Po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5 000 znaků na téma zadané nadačním fondem.

Stipendium je zásadně poskytováno na první rok magisterského studia.

V současné době
nadační fond
přijímá přihlášky