Krsek
Foundation

Potravinová
banka

Potravinová banka Džbánsko

Potravinová banka Džbánsko je regionální potravinovou bankou pro západní část Ústeckého a Středočeského kraje – okresy Chomutov, Most, Louny, Rakovník a Kladno. Jejím posláním je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami.

Co dělají potravinové banky

Potravinové banky sbírají potravinové přebytky od zemědělců, supermarketů a dalších, a rozdělují je mezi ty, kteří přebytky potřebují – lidé bez domova, v sociální nouzi či ohrožení sociálním vyloučením.

Náš nadační fond pomohl potravinové bance Džbánsko v roce 2018 následujícím:

  • uhradili jsme 50 % provozních výdajů
  • opravili jsme sklad potravinové banky