Krsek
Foundation

Fondy
hmotné nouze

Fondy hmotné nouze

Naše nadace podporuje 2 organizace, které se starají o lidi v nouzi.

Centrum sv. rodiny

Centrum svaté rodiny spadá pod podporu farnosti Římskokatolické farnosti Liběšice u Žatce.

Prostřednictvím Fondů hmotné nouze pomáháme lidem pod hranicí chudoby a ukrajinským rodinám v těžkých podmínkách. Centrum svaté rodiny zakoupilo a zrekonstruovalo dům ve Varnsdorfu, ve kterém je otevřena adiktologická poradna a ambulance pro děti a mládež.

Domov sv. Vincenta de Paul

Již mnoho let spolupracujeme s tímto azylovým domem pro handicapované rodiče s dětmi, který se nachází v Dolním Podluží v Ústeckém kraji.

Azylový dům poskytuje svým obyvatelům sociální služby, které jim pomáhají žít normální život, začlenit se do společnosti a vychovat jejich děti.

Náš nadační fond pomáhá klientům těchto organizací v následujících oblastech:

  • poskytujeme kauce na vstup do azylového domu
  • přispíváme na nákup potravin, školních obědů, léků, zdravotních pomůcek a domácích spotřebičů
  • ve výjimečných a odůvodněných případech pomáháme uhradit dluhy a vyřešit exekuce