Krsek
Foundation

Dělám to
pro sebe

Dělám to pro sebe (sociální stipendia)

Dělám to pro sebe je projekt, na kterém pracujeme spolu s Domovem sv. Vincenta de Paul, azylovým domem pro handicapované rodiče s dětmi v Ústeckém kraji. Tento azylový dům poskytuje svým obyvatelům sociální služby, které jim pomáhají žít normální život, začlenit se do společnosti a vychovat jejich děti.

Cíl projektu

Našim cílem je pomáhat rodinám v oblasti Šluknovského výběžku a dalších lokalitách České republiky, které se nachází v složité sociální situaci.

S Hanou Venturovou, ředitelkou azylového domu, jsme se shodli na tom, že největší smysl má podpora vzdělávání. Snažíme se naučit rodiče, že šance na úspěch dítěte se zvýší, pokud dosáhne vyššího než základního vzdělání a stanou se "něčím", například vyučí se povolání.

Jak projekt funguje

Našim cílem je pomáhat rodinám v oblasti Šluknovského výběžku a dalších lokalitách České republiky, které se nachází v složité sociální situaci.

  • Sociální příspěvek na studium

    Hradíme všechny náklady spojené se studiem, na které nestačí rodinný rozpočet – například jízdné, kolejné, internát, školní jídelny apod. Nadační fond hradí tyto náklady přímo na účty poskytovatelů.

  • Motivační příspěvek

    Každému dítěti založíme vklad, do kterého získá finanční obnos za každý ukončený ročník. Za každý ukončený ročník uložíme vklad 10 000,- Kč – po úspěšném ukončení učebního oboru nebo studia tak může mít dítě ušetřeno až 63 000 Kč.

V případě zlepšení prospěchu v hlavních předmětech navýšíme částku ročního vkladu až o 50 % z celkové dosud uložené částky. Pří hodnocení oceňujeme spíše snahu než samotné výsledky. Vždy se ale rozhodujeme na základě konkrétních případů. Mnohdy je cennější, když se zlepší čtyřkař s odřenýma ušima na trojkaře než dvojkař na jedničkáře.

Po získání výučního listu nebo maturitního vysvědčení navýšíme celkovou nasbíranou sumu o 50 %. Absolvent programu tak bude mít finance na vlastní pronájem nebo další studium.

Pokud dítě studium nedokončí, nárok na motivační příspěvek zaniká (sociální příspěvek nám ale vracet nemusí).

Výsledek projektu

Projekt Dělám to pro sebe je určený výhradně sociálně slabým rodinám, které nám doporučí sociální pracovníci a učitelé ve školách. Dosud jím prošlo 31 dětí a studentů.