Krsek
Foundation

Adiktologická
poradna

Adiktologická ambulance

Projekt ve spolupráci s Centrem sv. rodiny

V roce 2020 byla ve spolupráci s Centrem sv. rodiny ve městě Varnsdorf otevřena adiktologická poradna, zaměřená zaměřena na děti a mládež.

Problematika závislostí je bohužel v tomto regionu poměrně rozšířená a chybí jak dostatečné programy pro prevenci, tak poradna či dokonce ambulantní léčba, za kterou by nemuseli rodiny s dětmi složitě dojíždět. Pro účely poradny jsme pomohli Centru Centrem sv. rodiny zakoupit dům, který prošel potřebnou rekonstrukcí tak, aby maximálně odpovídal potřebám adiktologické poradny – ať už jde o skupinové akce, ambulantní léčbu či individuální poradnu.

V srpnu 2022 získala adiktologická poradna registraci jako zdravotnické zařízení a již od října 2022 nabízí v rámci ambulantního provozu terapeutické služby v plnohodnotné psychiatrické ambulanci.

Do budoucna je plán službu rozšířit i o denní stacionář.