Krsek
Foundation

Centrum
sv. rodiny

Centrum sv. rodiny

Centrum svaté rodiny spadá pod podporu farnosti Římskokatolické farnosti Liběšice u Žatce.

Prostřednictvím Fondů hmotné nouze pomáháme lidem pod hranicí chudoby a ukrajinským rodinám v těžkých podmínkách. Centrum svaté rodiny zakoupilo a zrekonstruovalo dům ve Varnsdorfu, ve kterém bude v tomto roce otevřena adiktologická poradna a ambulance pro děti a mládež.

Jak spolupracujeme s Centrem svaté rodiny:

  • zřídili jsme fond hmotné pomoci, který pomáhá lidem pod hranicí chudoby
  • zakoupili a zrekonstruovali jsme dům, ve kterém byla ubytována ukrajinská rodina, která před několika lety uprchla do ČR před válkou
  • zakoupili a zrekonstruovali jsme dům, ve kterém bude v roce 2019 otevřena adiktologická poradna pro děti a mládež